Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Eric Folst. Ondanks dat ik veel zorg besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Ik aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast sluit ik elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie.

Door het volgen van hyperlinks op deze pagina's kunt u buiten deze site komen, ook al wordt dat vaak niet als zodanig op de adresbalk van de internetbrowser weergegeven. Gegevens op die andere sites vallen buiten de controle van de webmaster van deze site. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijs ik daarom af.

Deze site is opgezet als hobbyproject met als doel technische informatie te verschaffen over materieel dat in Nederland op het spoor rijdt en heeft gereden. Deze site heeft absoluut geen commercieel oogmerk in welke zin dan ook.
Deze site staat los van de NV. Ned. Spoorwegen en heeft hier geen zakelijke banden mee. Voor informatie over de NS zelf: www.ns.nl

Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Auteursrechten op de website en de inhoud: 1998 - 2007 Eric Folst

[naar de hoofdpagina]