Laatste update: 6 maart 2005.
 
 

Dubbeldeks interregiomaterieel (ddirm)

DD-IRM

DD-IRM mBvk
 • Spoorbreedte: 1435 mm.
 • Asindeling: 
 • Fabrikant: 2' + Bo'
 • Mechanisch deel: Talbot 
  Elektrisch deel:  Holec
 • Bouwjaar:  1993 - 1995 
 • Continu vermogen: 
 • Max. snelheid: 
 • Max. dienstsnelheid: 
 • Lengte over de buffers: .
 • Radstand draaistel: 
 • Hart op hart draaistellen: 
 • Middellijn wielen: 
 • Dienstvaardig gewicht: 
 • Aantal gebouwd:  162.
 • Nog in dienst: 162.
Serie-aanduiding:
mBvk:  290  8501
                    8662  (162 stuks)
Aantal zitplaatsen: 93 tweede klas.

DD-IRM ABv

DD-IRM tussenbak IRM-2/3 ABv6 DD-IRM tussenbak IRM-2/3 mBv7 In 1989 is een studie naar de mogelijkheden om te voorzien in de behoefte aan Interrego-materieel verricht. Dit materieel moest niet alleen in het huidige tweetreinensysteem als Intercity- en stoptreinkunnen rijden, maar ook straks in het nieuwe drietreinensysteem als Interregio-trein kunnen rijden.
Dit leidde tot het ontwerp en bestelling van bovengenoemde rijtuigen. Deze rijtuigen zullen gekoppeld worden tot 34 driewagen- en 47 vierwagenstellen in de volgende samenstelling: mBvk + ABv3/4 + mBvk of mBvk + ABv3/4 + ABv5 + mBvk.
Voor deze treinstellen werd een nieuwe nummerserie geopend: de 8000 serie. Het tweede cijfer geeft aan of er sprake is van een drie (2 of 3) of een vier- (4 of 5) wagenstel. De laatste twee cijfers komen overeen met de laatste twee cijfers van de ABv3/4 en bepalen het volgnummer van het treinstel.
Omdat voor onderhoud uitgegaan wordt van losse rijtuigen die afzonderlijk uitgewisseld kunnen worden, kan de samenstelling van een treinstel dus gemakkelijk veranderen. Omdat de koprijtuigen identiek zijn, kunnen ook deze zonder meer uigewisseld worden, bijvoorbeeld bij schade. Voor de exploitatie wordt echter uitgegaan van treinstellen. Deze manier van nummeren en omgaan met rijtuigen wordt ook gebruikt bij de stoptrein-dubbeldekkers (DD-AR).
De kleurstelling is dezelfde als van het huidige Intercity-materieel: geel met donkerblauwe banen langs de ramen. Op de beide koprijtuigen bevinden zich LCD-bestemmingsaanwijzers. Het meest opvallend is de verticale lift in een schacht voor de minibar. Om aan de Intercity-normen te kunnen voldoen moet er een minibar in de trein aanwezig zijn. Om zowel het boven- als het benedendek te kunnen bedienen, is een lift noodzakelijk. In de tussenrijtuigen is aan beide einden een lift aangebracht, in de koprijtuigen slechts aan de kant van het tussenrijtuig. De liftruimte is alleen toegankelijk voor de minibar zelf, niet voor de steward(ess).
De tussenwanden en -deuren zijn grotendeels van glas met een kunstopdruk. Daardoor wordt de trein vrijwel geheel doorzichtig, wat de sociale veiligheid ten goede komt. De tussendeuren zijn wederom uitgevoerd als klapdeuren, voor schuifdeuren is vanwege de vormgeving geen plaats. Op de kopwanden van iedere reizigersafdeling zijn LED-bestemmingaanwijzers aangebracht. Bij de plaatsing van de stoelen is op een aantal punten afgeweken van de toen gangbare norm (ICM): de stoelen staan weer tegenover elkaar in plaats van achter elkaar en er is weer onderscheid gemaakt in beenruimte tussen de 1e en 2e klas. Een primeur is de volledige airconditioning: hierdoor kunnen er geen ramen geopend worden.
De helft van de middenloopdraaistellen is voorzien van magneetrem. De toepassing van draaistroomtechniek maakt het mogelijk elektrodynamisch te remmen (recuperatie), waarbij de remenergie teruggevoed wordt in de bovenleiding.
De eerste serie had vrij veel last van "doedelzakgeluiden". Dit werd veroorzaakt door de spoel van de draaistroominstallatie. Door een betere isolatie en het stijver maken van de spoelconstructie en -ophanging is het geluid tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht.

In 2000 is opdracht gegeven aan Bombardier Aken (het vroegere Talbot Aken) voor het bouwen van 128 tussenbakken. Met deze bakken moeten de drietjes en viertjes IRM 1 verlengd worden tot vier- en zeswagenstellen. Tegelijk werd een bestelling gedaan voor nieuwbouw van 13 vierwagen- en 12 zeswagenstellen.
De tussenbakken vallen vooral op door de aanwezigheid van twee stroomafnemers. Ook is er ruimte gereserveerd voor elektronische apparatuur die het mogelijk maakt om met 25.000 volt wisselspanning te rijden (voor op hogesnelheidslijnen, deze wisselspanning wordt intern omgezet naar 1500 V gelijkspanning). Voorlopig is deze apparatuur nog niet ingebouwd en wordt deze ruimte gebruikt voor extra zitplaatsen. Na verlenging zal de stroomafnemer op de kopbakken verdwijnen, de ruimte wordt niet opgevuld.
Het interieur is lichtelijk gewijzigd; het kunstleer heeft plaats gemaakt voor stoffen bekleding, de vis-a-vis opstelling van de stoelen heeft plaats gemaakt voor een coach opstelling. Ook zijn de bagageopeningen wat ruimer gemaakt en is het glazen toegansdeurtje van balkon naar coupé aanzienlijk verbreed.
De mBv7 wordt uitsluitend gebruikt in de zesjes. De mBv7 is voorzien van één motordraaistel. Dit extra motordraaistel was noodzakelijk om de rem- en rijkarakteristieken van de zesjes gelijk te houden aan de viertjes; gezien het hogere gewicht.
De verlengde vieren (ex-drieën) zullen worden hernummerd in de serie 9400 en de verlengde zessen (ex vieren) in de serie 8600.
 
 

Een winterse DD-IRM

Up one level